Skip to content Skip to footer

Кариери

АмонРа Енерджи АД

АмонРа Енерджи АД е първата компания за доставки, монтаж и сервиз на фотоволтаични системи, листната на БФБ. Фирмата е с фокус върху малките и средни соларни системи и е логично разширение на ЦЕРБ ЕАД – предприятие със 75-годишен опит в енергетиката.

Защо да избера АмонРа Енерджи?

  • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие в една от най-перспективните сфери – на възобновяемите енергийни източници
  • Коректен работодател
  • Динамична работна среда
  • Работим в екип. Новите колеги по всяко време може да разчитат на помощ или съвет.
  • Интересни проекти в зелената енергетика
  • Предизвикателства, решенията на които „не са по учебник“

Отворени позиции