Skip to content Skip to footer

Финансов директор

Борис Евдокимов

Борис Евдокимов има 17-годишен опит в енергетиката.

 Той е финансов директор на „АмонРа Енерджи“ АД от самото създаване на фирмата през 2020 г.

Успоредно с това Борис Евдокимов е прокурист на инвестиционното дружество „Дибел“ АД (от 2013 г.) и Директор на компанията за финансово консултиране Financial & Business Intelligence (от 2015 г.)

Кариерата си в сферата на енергетиката започва през 2005 г., когато постъпва във фирма-дистрибутор на оборудване за енергетиката, „ХКД-Трейд“, в град Харков в Украйна. Първоначално е Мениджър доставки, а впоследствие Търговски директор.

Борис Евдокимов има две магистратури по икономика – от Университета в Пиза, Италия и от Националния икономически университет „Симон Кузнец“ в гр. Харков, Украйна (специалност „Управление на външноикономическата дейност“). Той има още една магистърска степен – по психология, от Харковския национален университет „В.Н. Каразин“, както и бакалавърска степен –по лингвистика от същия украйнски университет.

В рамките на 3 години Борис Евдокимов преподава икономика, мениджмънт и ценообразуване в международната търговия във Факултета по международна икономика и външноикономическа дейност в Националния икономически университет „Симон Кузнец“ в гр. Харков, Украйна.

Владее украйнски (майчин език), руски, английски, италиански и български.  

Contact Form