Skip to content Skip to footer

Директор "Бизнес развитие" и член на Борда на Директорите

инж. Иван Велчев

Инж. Иван Велчев има 18-годишен опит в енергетиката. 

Той е Директор „Бизнес развитие“ на „АмонРа Енерджи“ АД от самото й създаване през 2020 г.

Отговаря за изграждането на нови бази на компанията на Балканския полуостров и Западна Европа за доставка на фотоволтаични панели, инвертори и конструкции, произведени от водещите брандове в света.

Непосредствено преди да постъпи в „АмонРа Енерджи“, инж. Велчев консултира проект на стойност 15 млн.евро за слънчеви панели и block chain платформа за търговия с енергия.

Инж. Иван Велчев започва професионалното си развитие като конструктор в „Идеал Стандарт – Видима“. Член e на Борда за иновации. Още в началото на кариерата си печели конкурс на Българо-американския инвестиционен фонд за финансиране на проекти в зелената енергетика. Компанията, която доразвива този печеливш проект, става един от одобрените доставчици на енергийни проекти на Европейската комисия.  

От 2005 до 2013 г. инж. Велчев е мениджър проекти в „Солар Енерджи Систем“, където разработва енергийни стратегии и ръководи изграждането на енергийни обекти „до ключ“. По-важните му проекти са: соларна система за манастира Света Гора в Атон; соларни системи на БНР и БНТ; най-големия и успешен общински проект на енергийна общност за биомаса и соларни системи в България – 1.5 MW в община Брацигово; първата фотоволтаична система в България, свързана към ел.мрежа за продажба  – в гр. Айтос; най-големия общински проект за соларно отопление  на детски градини и  детски ясли – за община Димитровград с Енергиен Център  Хасково; най-големия  ЕСКО проект на Столична община за соларни хибридни системи за топлофикация и др.

От 2014 до 2016 г. инж. Велчев е Директор „Бизнес развитие“ на Biofuel Ltd., където работи върху изграждането на завод за пелети в Босна (15 t/h), ръководи рехабилитацията на 15 MW ВЕЦ в Русия, разработва стратегии за ESCO програми в България по оперативни програми и национални фондове в редица общини и участва в SDH проекти в Дания.

Иван Велчев е инженер от Техническия университет в Габрово. Завършил е и Международни икономически отношения в Икономическия университет във Варна. В момента придобива допълнителна квалификация по възобновяема енергия към магистърската програма по бизнес администрация на Said Business School в Оксфорд, Англия. Той е и един от основателите на Института за нулеви енергийни сгради, който работи, заедно с БАН и датска компания,  по програми за сезонно съхранение на топлинна енергия.

Инж. Велчев е капитан на 40 БРТ кораб и в свободното си време се впуска в морски приключения.

Владее английски, немски и руски език.

Contact Form