Skip to content Skip to footer

ENERGY OF TOMORROW

Енергията на бъдещето, алтернативните и зелени начини за добив на енергия, ефективното ѝ използване и трансформирането на класическите модели за добив на енергия са теми с огромно значение за развитието на бизнеса и обществото ни. За втора поредна година Energy of tomorrow ще се фокусира върху решенията за зелена енергия, енергийна ефективност, ESG политики и търговията с енергия. Събитието ще предложи на присъстващите и обособена експо част, в която компаниите ще могат да представят своите енергийни и технологични решения.

Кога: 28 март 2024 г.

Къде: Интер Експо Център, зала „Витоша“

Формат: Полудневно събитие на живо

Основни акценти в програмата на Energy of Tomorrow:

• Зелена енергия
• Енергийна ефективност
• Финансиране на ВЕИ проекти
• Либерализация на пазара за крайни потребители
• Технологии и иновации за ВЕИ проекти
• ESG и Net Zero economy

Аудитория:

Представители на големия и среден бизнес, представители на компаниите от сектора, консултанти, CFO мениджъри на големи компании, общини, представители на регулативни рамки, технологични компании.

Leave a comment