Skip to content Skip to footer

Обръщение на изпълнителния директор на “АмонРа Енерджи” АД – д-р инж. Димитър Белелиев

Скъпи клиенти, инвеститори, колеги,  

„АмонРа Енержди“ АД стана първата фотоволтаична компания на борсата през 2022 г. На 30 ноември 2022 г. дружеството успя да набере над 3 116 000 лв. капитал чрез първично публично предлагане (IPO) на пазара за малки и средни предприятия BEAM на Българска фондова борса.

Изключително сме удовлетворени от този резултат! Набирането на капитал на борсата ще ни позволи да бъдем още по-прозрачни за клиенти, инвеститори, партньори.

Ние сме най-големият доставчик на соларни системи в България. Имаме амбицията да станем такъв и на Балканския полуостров. Ще използваме набраните средства за ускоряване на развитието си и завземане на по-голям пазарен дял.

Вярваме, че зелената енергетика е печеливша инвестиция. Вярваме в нашия бизнес модел. Вярваме и че тези, които ни се доверяват, ще останат доволни от нашето бизнес представяне.

Благодаря на всеки един от вас за безпрекословната подкрепа!

Д-р инж. Димитър Белелиев,

Изпълнителен директор „АмонРа Енерджи“ АД

Leave a comment