Skip to content Skip to footer

Димитър Белелиев: Поставянето на солар на покрива е ходене по мъките

  • Процедурата трябва максимално да се опрости, защото бюрокрацията създава условия за злоупотреби
  • Въвеждането на системата net metering ще бъде реален стимул за хората да инвестират
  • Мрежата се натоварва от големите ВЕИ, средствата за оптимизацията й ще влязат в сметките за ток
  • У нас цената на киловат мощност е 1 евро, а в Западна Европа – 2-2,5 евро
  • ЕРП-тата не спазват законовия срок, изискват ненужни технически усложнения, казва д-р инж. Димитър Белелиев в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Стартира дълго чаканата процедура за подпомагане на домакинствата за поставяне на соларна инсталация на покрива. Това стана след окончателното одобрение от Европейската комисия. От 9 май в министерството на енергетиката започна набирането на проекти за кандидатстване, което ще продължи до 10 ноември 2023 г. По националната схема се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. За да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата, в което се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за гореща вода могат да бъдат финансирани с не повече от 1960.83 лв. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но с не повече от 15 хил. лв. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване на предложенията на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

С какви проблеми ще се сблъскат кандидатите и какво трябва да се промени в нормативната уредба, коментира пред “Стандарт” д-р инж. Димитър Белелиев. Той има близо 30-годишен опит като ръководител и инвеститор в енергетиката. От 20 г. e председател на Съвета на директорите в “Централна Енергоремонтна база” ЕАД – компания за поддръжка и сервиз на електрически трансформатори и генератори. Преди 7-8 г. започва да се занимава с фотоволтаични централи, а преди 2 г. основава отделна фирма за тази дейност – “АмонРа Енерджи” АД. 

– Д-р Белелиев, покрай поредните опити да се състави правителство, политиците май забравиха за важните задачи в енергетиката, свързани със “зеления” преход. Какво задължително трябва да влезе в дневния ред на управляващите – в редовно правителство или в служебен кабинет?

– С правителство или без правителство, животът си върви. Сега има спад на цените на електроенергията, който е сезонен и е свързан с по-големите водни потоци от планините. Но следващите енергийни проблеми чукат на вратата. И те ще бъдат свързани най-вече с електропреносната мрежа, където натоварването заради големите ВЕИ проекти ще бъде голямо. Затова трябва да се отделят средства за оптимизирането на мрежата. Но каквито и да са тези средства – наши или европейски, това са разходи, които ще тежат в цената на елекрическата енергия за крайния потребител, като такси за пренос и т.н. Затова държавата трябва най-бързо да инвестира в локални системи – там, където се потребява, там и да се произвежда. За да не се стига пак до дотации. Освен това България е може би единствената европейска държава, която все още не е освободила цените на електроенергията за битови потребители. Искаме или не искаме, рано или късно това трябва да се направи. Както и затварянето на Маришкия басейн. Колкото по-рано се свъши това, толкова по-добре.

– Но как ще се отрази освобождаването на цените на електроенергията на крайния битов потребител? Политиците в момента гледат на потребителите като на избиратели и затова не смеят да го направят.

– Освобождаването на цените от регулирани към пазарни не е непременно свързано със повишаване. Напротив. При правилна национална енергийна стратегия трябва да стане точно обратното.

– Добре е, че най-сетне стартира програмата за кандидатстване за финансиране на домакински проекти за фотоволтаични системи на покрива. Има ли интерес към поставянето на соларни инсталации?

– Интересът е огромен. Има много въпросителни около самата процедура, но е по-добре от нищо.

– Има ли промяна в цените? При голямото търсене запазват ли се нивата от около 20 000 лв. инвестиция за една централа от 10 киловата?

– В момента цените са стабилни, трендът на нарастване спря. В България цената е около 1 евро на киловат инсталирана мощност, в Западна Европа е 2-2,5 евро, при едно и също оборудване.

– С какви проблеми се сблъскват желаещите да си поставят инсталация за ток от слънцето?

– Основният проблем е изключително тежката бюрократична машина за получаване на разрешителни и за пускане в експлоатация. Просто е някакъв ужас! Оправдават се с това, че имало много присъединявания. Но дали включваш една сграда или включваш един фотоволтаик – за ЕРП-то на практика процедурата е една и съща. Защо тогава когато правиш строителство проблемите не са чак толкова ясно изразени, а когато искаш да включиш фотоволтаична инсталация или друго ВЕИ – те са много по-сериозни? Ясно е защо – ЕРП-тата и ЕСО нямат изгода от ВЕИ-тата, защото те директно удрят по техните приходи.

Ще дам един пример. Инверторите имат задължителни защити, които са срещу пренапрежетие и т.н. Нашето ЕРП те задължава да си направиш отделно табла, които дублират тези защити. Това не е необходимо, особено при такива малки мощности и напрежения. В Западна Европа слагаш инвертора и директно го връзваш към мрежата, тъй като той има всички необходими защити. А в България изискват едно изключително глупаво техническо усложняване. Това са пари, хвърлени на вятъра.

Всички процедури трябва да бъдат опростени максимално. И да се спазват сроковете, които са разписани по сега действащите процедури. А ако не ги спазват, съответните органи и компании да носят финансова отговорност. Не може по закон да разполагат с 1 месец за отговор, а те да се бавят 3 месеца, след които да поставят нови изисквания. Бюрокрацията е предпоставка за неформални разходи. Колкото по-проста е една система, толкова е по-защитена е от субективни злоупотреби. Затова трябва да направим системата проста и отговорна за всички страни.

Другото, на което трябва да се обърне внимание, е net metering . Аз не знам дали има друга държава в Европа, която да не я е въвела. Тя позволява да платиш само разликата между произведената и консумираната енергия, ако има такава. А ако си произвел повече енергия, да си я прехвърлиш за следващия месец. Това е единственият начин реално да се стимулира процесът на ползване на солари върху частни домове – директен стимул за инвестициите, без държавата да харчи пари. Слагаш, произвеждаш, когато потребяваш – плащаш разликата.

– Ще адресираме тези препоръки към властта – дали към нов кабинет, дали към служебно правителство. Важното е да се обърне внимание.

– Каквато и да е властта, тя носи отговорност. Щом служебното правителство има смелостта да прави и предлага енергийни стратегии, трябва да може да направи нужните промени, за да работи системата. Най-важното е тя да се опрости максимално. 

Leave a comment