Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

До 2026 г. ще бъде новина, ако АЕЦ “Козлодуй” произвежда повече от възобновяемите източници

д-р инж. Димитър Белелиев - председател на УС на БАСЕЛ и изп. директор на АмонРа Енерджи, "Чиста енергия", 20.09.2023 г. На 1 август фотоволтаичните централи у нас изпревариха АЕЦ "Козлудуй"…

Read More