Skip to content Skip to footer

Електроенергийният отрасъл е лидер по износ в българската икономика от 2016 година

От 2016 година, с изключение на 2022-а, сме на първо място по износ от всички браншове, с дял от около 11 процента. И въпреки спада от миналата година, електроиндустрията нараства с над 12 процента. Тези данни съобщи д-р инж. Димитър Белелиев, председател на УС на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), по време на провеждащия се в момента в “София Балкан Палас” първи бизнес форум “Електроиндустрия 2024”, предава БТА.

Събитието е съвместно организирано от БАСЕЛ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

“В България работят повече от 1300 компании с икономически код “Електроника и електротехника”, с над 55 000 заети. Секторът привлича най-големите чуждестранни, а и български инвеститори в националната икономика. Ние сме лидер на иновации, може би едни от най-големите данъкоплатци и работодатели в България”, заяви Белелиев.

Липсата на работна ръка и изкривяването на трудовия пазар от държавната администрация са сред най-големите предизвикателства, пред които фирмите в този отрасъл са изправени, посочи той.

“Няма ясна политика от страна на държавата как да стимулира работната ръка, кои са стратегическите сектори, какви работници са необходими”, обясни лекторът по повод липсата на служители. На второ място той посочи “изкривяването на пазара от държавния сектор, където са заети много хора”.

От асоциацията смятат, че електроиндустрията в страната трябва да бъде поддържана от държавата по възможните законови начини.

Leave a comment