Skip to content Skip to footer

Виртуални батерии за съхранение на ВЕИ енергия

Разработката на „АмонРа Енерджи“ балансира съхранението и управлението на енергийния поток в предприятието спрямо собствените нужди и борсата

Бъдещето е на възобновяемата енергия, но в комбинация с други по-ефективни енергийни мощности, смята инж. Иван Велчев. Той е директор „Бизнес развитие“ в „АмонРа Енерджи“ АД от самото й създаване през 2020 г. С навлизането на възобновяемата енергия става преход към нови енергийни системи. Процесът е динамичен и на преден план изпъкват проблемите с балансирането на енергийните системи, което е ключов компонент за осигуряване на стабилността и надеждността на самите системи. Производството на енергия от ВЕИ трябва да се синхронизира с другите източници в реално време и то на пазари с големи ценови флуктуации и дисбаланси на цените. Решение на тези проблеми е инсталирането на системи за съхранение на енергия.

Какво и как

Интегрирането на голям батериен ресурс и синхронизирането му с мрежата става чрез софтуерни алгоритми с изкуствен интелект и машинно самообучение. Всичко това представлява т. нар. виртуална батерия, която на практика е облачна услуга за управление и разпределение на енергийни ресурси. Това е платформа за споделяне на капацитет и опериране с този капацитет при необходимост и по същество е виртуална електроцентрала, която интегрира физически ресурс от батерии.

Услуга

Има батерии, инсталирани при крайни ползватели, като предприятия и малки фотоволтаични паркове. Виртуалната батерия е допълнителна услуга, която да повиши капацитета и възвръщаемостта на инвестицията във физически батерии, които имат определен брой цикли на живот. Виртуалната батерия многократно (между 3 и 7 пъти ) увеличава броя цикли, но и споделянето на нуждите в различни часови диапазони.

Свързаност

Инвестициите в батерии все още са в начален етап в България – засега капацитетът е около 20 МВтч, като през тази година капацитетът минимум ще се утрои. За са може да функционират в структурата на виртуалния софтуер, който да ги „оркестрира“, физическите батерии трябва да поддържат един и същ протокол, за да може батериите да се свързват с облака.

Ноу-хау

„АмонРа Енерджи“ е доставчик и интегратор на батерии за съхранение на енергия с висок брой цикли (над 12 000). Когато виждат нарастващата необходимост от такъв вид услуга, те търсят начин да я създадат, за да подобрят възвръщаемостта на инвестицията при крайния ползвател. В страната липсва подобен опит и затова са в процес на придобиване малка германска софтуерна фирма с ноу-хау. „АмонРа Енерджи“ има големи проекти за доставка на батерии в Гърция и Македония. Добрата новина е, че вече се правят разработки за рециклирането на батериите, като чрез „умното“ им управление техният жизнен цикъл значително се увеличава.

Развитието продължава

Разработката „Виртуални батерии“ е надстройка над физическите батерии и нейното усъвършенстване продължава. Колкото повече са батериите във физическата група, толкова тази софтуерна разработка става по-необходима. Тя например следи собствените нужди на предприятието и държи връзка с борсата, определя какво и кога да се сподели с пазара, като осъществява ефективно разпределение на енергията и балансира съхранението и управлението на енергийния поток в предприятието спрямо борсата. Интеграцията на физическите батерии с виртуалния клъстер многократно увеличава ефекта и ползите. Резултатите се наблюдават от голям мултинационален инвеститор, там с интерес следят проекта и се очаква скоро да бъдат предприети конкретни действия.

Leave a comment