Skip to content Skip to footer

Соларните системи и бизнеса

Основната цел на голяма част от бизнеса в последно време е да направи фотоволтаична система, за да се намалят сметките за ток на фирмата.
Заради високите цени на електроенергията на свободния пазар, турбуленциите при природния газ и вероятните проблеми с доставките на основни суровини, сред много предприятия възникна въпросът дали и как да останат на пазара, да запазят клиентите си и да задържат производството си на нивата от преди кризата.


Едно от решенията, на което се спират все повече компании, е именно изграждането на соларни централи за собствени нужди, тъй като инвестицията е икономически изгодна и сравнително бърза за реализация. Панелите осигуряват независимост и донякъде сигурност в условията на резки пазарни ценови колебания. Прави впечатление, че в тази посока гледат не само дружества от производствения сектор, но и такива, при които електроенергията не е сред основните разходи.


Трудно е да се посочат конкретни числа за възвръщаемостта, защото тя зависи от много фактори, но ориентировъчно, варира от 2-3 до 6-7 години. След този период енергията, която се получава, на практика е почти безплатна.
В повечето случаи, тези системи покриват до 30% от енергийните нужди на предприятието, но сред големите ползи е това, че те могат да се надграждат, както с допълнителни панели, така и с батерии. По тази причина, с развитието на технологиите и в зависимост от нуждите на самия бизнес, възобновяемите енергийни източници могат да станат основен източник на ток.

Leave a comment