Skip to content Skip to footer

Рекорден растеж на електроенергия от възобновяеми източници

Според проучвания, производството на електроенергия от възобновяеми източници през 2021 г. бележи ръст от над 8%, достигайки 8300 TWh – това е най-бързият растеж на годишна база от 70-те години на миналия век. Слънчевата фотоволтаична и вятърната енергия допринасят с две трети от общия растеж на екологичните източници.

Само Китай произвежда почти половината от световния капацитет електроенергия от възобновяеми източници (близо 8000 тераватчаса). САЩ генерират 4200 тераватчаса.

При соларните системи се наблюдава най-бърз растеж и увеличение в темповете на изграждане на мощности. Възобновяемите енергийни източници съставляват цели 29 процента от световното производство на електроенергия към края на 2020 г., а през 2021 г. достигнаха рекордните 38%. Очаква се тези числа през настоящата година да са още по-големи.

Тази година Европейската комисия прие поредица от мерки, целящи да елиминират възможно най-бързо зависимостта на ЕС от руските енергийни източници. Една от тях е, че от 2025 г. всички търговски и обществени сгради трябва да имат покриви със слънчеви панели, а всички нови жилищни сгради – от 2029 г. ЕС ще осигури 300 милиарда евро за преминаване към зелена енергия, изграждане на енергийна инфраструктура и нови връзки за газ.

Добрата новина за развитието на екологичните соларни системи в България е, че бяха приети промени в закона, улесняващи изграждането на по-малки фотоволтаични инсталации. Фирмите ще могат максимално бързо да поставят фотоволтаични панели за собствена консумация с мощност до 5 мегавата (достатъчни за 2000 домакинства). Досега по-лек режим имаше само за битови потребители, монтиращи до 30 кВт панели, но броят на фирмите, тръгнали по този път, нарасна стремглаво от няколко хиляди през 2020 г. до десетки хиляди през 2021 г.

„АмонРа Енерджи“ АД поддържа на склад всички необходими елементи за изграждане на системи с висок капацитет . В допълнение, предлага консултации при реализацията на проектите, вкл. калкулиране, задаване на необходимите параметри и симулации на работата на системите, за да може клиентът да знае какво точно да очаква като резултати.

Leave a comment

Соларно оборудване от топ марки,
доставено от днес за утре!

Адрес

гр. София 1220
ул. Локомотив №1
НПЗ “Военна рампа”

Данни за компанията

“АмонРа Енерджи” АД

ЕИК: 206304834

ИН по ЗДДС: BG206304834

ул. Локомотив №1, гр. София

АмонРа Енерджи АД © 2023. Всички права запазени!