Skip to content Skip to footer

Соларни панели на покрива с батерия за малкия бизнес

Очакванията за 2022 г. са да бъдат реализирани над 200 нови бизнес проекта за собствено ползване, които с нарастването си ще имат огромно значение за енергетиката на страната. Всяка произведена и консумирана на място енергия, означава по-малко нужда от централизираното производство на големите ТЕЦ, АЕЦ и т.н.


Ако бизнесът успее да си спести дори 10% от годишната консумация, централа като държавната ТЕЦ “Марица-изток 2” няма да има на кого да си продаде половината енергия. В комбинация с големите проекти за възобновяеми енергийни източници, които биха изместили старите производства на чисто пазарен принцип, означава съвсем друг енергиен микс спрямо сегашния.


Доколко ще бъде изгодно икономически да се инвестира в соларна система за собствено ползване, зависи най-вече от това, колко енергия потребява едно дружество през деня. При наличието на ФЕЦ, която може да покрие 30% от енергийното потребление, сметката за ток от мрежата на фирмата ще спадне значително. С натрупване за година това прави спестените средства са сериозна сума. С други думи инвестицията би могла да се възстанови за по-малко от две години, ако сегашните високи цени на борсовия ток се запазят.


Този пример би се променил значително, ако соларната система покрива 15% или 40% от нуждите на компанията. Затова е много важно да се подготви такъв проект, че да обслужва оптимално потребностите на бизнеса. Трябва да се анализират поне два основни параметъра – почасовото потребление и възможностите за инсталиране на соларни панели. Целта е да се направи такава централа, чрез която възможно най-голяма част от произведената енергия да се консумира на място.


Ако наличните свободни площи са малко и запълването им 100% няма да задоволи нуждите на предприятието – проектът е сравнително лесен. Ако обаче има много големи терени, които могат да се ползват, трябва да се прецени с каква мощност точно да е централата, така че да не се налага в дадени моменти част от панелите да се изключват или излишната енергия да се връща в мрежата.


За да се сложат солари на покрива на едно предприятие, склад или магазин, трябва да се измине дълъг бюрократичен път, което е голям проблем за инвеститорите.


Добрата новина е, че тази година България трябва да придвижи разпоредбите на европейската директива за ВЕИ, които значително да улеснят изграждането на системи за собствено производство на ток, а тромавата държавна администрация вече е малко по-добре сработена, по отношение на бизнес проектите за ВЕИ, и не гледа на тях като на нещо екзотично и неразбираемо.

Leave a comment